Efecte retrovisor; projecció de vida

Repercussions del efecte retrovisor L’efecte retrovisor és molt habitual a la societat occidental, el benestar econòmic, social i l’estabilitat cultural són característiques que influeixen directament. Consisteix […]