Altre contenidor cremat

Intervenció amb gos de raça perillosa A les 09:38 hores, al ctra. Barcelona, ens comuniquen que un gos que anava correctament lligat a l’apropar-se a un […]